XỔ SỐ TỰ CHỌN
Xổ Số MAX4D
Thứ bảy
27-07-2019
Kết quả xổ số Max 4D
Giải Kết quả G.Trị SL
Nhất
6140
15tr 3
Nhì
8921
0799
6.5tr 6
Ba
8754
3665
8354
3tr 3
KK1
140
1tr 22
KK2
40
100N 290
Xổ Số MAX 4D được trực tiếp vào lúc 18h10p các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên website:
www.vesotantai.net