Thông kê gan cực đại

  1. Miền:
  1. Dãy số:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê Gan cực đại số 79 Miền Nam (đài 1-2-3, theo lô)
Gan Cực Đại: Hiện 7 Lần.
Từ Ngày: 2016-07-21 Đến Ngày: 2016-08-20
Số 79 xuất hiện gần nhất ngày 18-08-2016
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 19-01-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. lần
  0
  1. lần
  1. lần
  1
  1. lần
  1. lần
  2
  1. lần
  1. lần
  3
  1. lần
  1. lần
  4
  1. lần
  1. lần
  5
  1. lần
  1. lần
  6
  1. lần
  1. lần
  7
  1. lần
  1. lần
  8
  1. lần
  1. lần
  9
  1. lần