Thông kê lô

  1. Miền:
  1. Thứ:
  1. Dãy số:
  1.  
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Xổ Số Miền Trung từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 09-08-2020

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 15 lần
  2. 7
  0
  1. 7 lần
  2. 1
  1. 11 lần
  2. 5
  1
  1. 7 lần
  2. 2
  1. 12 lần
  2. 1
  2
  1. 7 lần
  2. 7
  1. 11 lần
  2. 3
  3
  1. 10 lần
  2. 1
  1. 15 lần
  2. 3
  4
  1. 7 lần
  2. 3
  1. 8 lần
  2. 8
  5
  1. 7 lần
  2. 4
  1. 8 lần
  2. 8
  6
  1. 7 lần
  2. 1
  1. 9 lần
  2. 1
  7
  1. 7 lần
  2. 5
  1. 12 lần
  2. 12
  8
  1. 7 lần
  2. 3
  1. 7 lần
  2. 7
  9
  1. 14 lần
  2. 14