Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 An Giang từ ngày: 09-01-2021 - 14-01-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 285 lần
  2. 285
  0
  1. 308 lần
  2. 294
  1. 279 lần
  2. 279
  1
  1. 308 lần
  2. 278
  1. 260 lần
  2. 260
  2
  1. 308 lần
  2. 286
  1. 271 lần
  2. 271
  3
  1. 308 lần
  2. 257
  1. 279 lần
  2. 279
  4
  1. 308 lần
  2. 278
  1. 262 lần
  2. 262
  5
  1. 308 lần
  2. 269
  1. 291 lần
  2. 291
  6
  1. 308 lần
  2. 289
  1. 274 lần
  2. 274
  7
  1. 308 lần
  2. 276
  1. 299 lần
  2. 299
  8
  1. 308 lần
  2. 300
  1. 308 lần
  2. 308
  9
  1. 308 lần
  2. 281