Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Dương từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-11-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 337 lần
  2. 337
  0
  1. 296 lần
  2. 300
  1. 304 lần
  2. 304
  1
  1. 296 lần
  2. 297
  1. 312 lần
  2. 312
  2
  1. 296 lần
  2. 299
  1. 302 lần
  2. 302
  3
  1. 296 lần
  2. 300
  1. 296 lần
  2. 296
  4
  1. 296 lần
  2. 315
  1. 302 lần
  2. 302
  5
  1. 296 lần
  2. 316
  1. 277 lần
  2. 277
  6
  1. 296 lần
  2. 296
  1. 296 lần
  2. 296
  7
  1. 296 lần
  2. 300
  1. 320 lần
  2. 320
  8
  1. 296 lần
  2. 316
  1. 296 lần
  2. 296
  9
  1. 296 lần
  2. 303