Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Dương từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 03-06-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 367 lần
  2. 367
  0
  1. 333 lần
  2. 337
  1. 338 lần
  2. 338
  1
  1. 333 lần
  2. 329
  1. 354 lần
  2. 354
  2
  1. 333 lần
  2. 336
  1. 334 lần
  2. 334
  3
  1. 333 lần
  2. 326
  1. 321 lần
  2. 321
  4
  1. 333 lần
  2. 349
  1. 342 lần
  2. 342
  5
  1. 333 lần
  2. 355
  1. 318 lần
  2. 318
  6
  1. 333 lần
  2. 337
  1. 339 lần
  2. 339
  7
  1. 333 lần
  2. 325
  1. 356 lần
  2. 356
  8
  1. 333 lần
  2. 363
  1. 333 lần
  2. 333
  9
  1. 333 lần
  2. 345