Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Dương từ ngày: 06-10-2019 - 11-10-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-10-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 333 lần
  2. 333
  0
  1. 288 lần
  2. 294
  1. 292 lần
  2. 292
  1
  1. 288 lần
  2. 284
  1. 304 lần
  2. 304
  2
  1. 288 lần
  2. 289
  1. 295 lần
  2. 295
  3
  1. 288 lần
  2. 295
  1. 291 lần
  2. 291
  4
  1. 288 lần
  2. 311
  1. 294 lần
  2. 294
  5
  1. 288 lần
  2. 310
  1. 267 lần
  2. 267
  6
  1. 288 lần
  2. 293
  1. 292 lần
  2. 292
  7
  1. 288 lần
  2. 294
  1. 314 lần
  2. 314
  8
  1. 288 lần
  2. 306
  1. 288 lần
  2. 288
  9
  1. 288 lần
  2. 294