Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Bình Thuận từ ngày: 09-01-2021 - 14-01-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 317 lần
  2. 317
  0
  1. 306 lần
  2. 268
  1. 276 lần
  2. 276
  1
  1. 306 lần
  2. 295
  1. 283 lần
  2. 283
  2
  1. 306 lần
  2. 297
  1. 255 lần
  2. 255
  3
  1. 306 lần
  2. 309
  1. 268 lần
  2. 268
  4
  1. 306 lần
  2. 249
  1. 246 lần
  2. 246
  5
  1. 306 lần
  2. 276
  1. 288 lần
  2. 288
  6
  1. 306 lần
  2. 271
  1. 304 lần
  2. 304
  7
  1. 306 lần
  2. 280
  1. 265 lần
  2. 265
  8
  1. 306 lần
  2. 285
  1. 306 lần
  2. 306
  9
  1. 306 lần
  2. 278