Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Cần Thơ từ ngày: 06-09-2019 - 11-09-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-10-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 289 lần
  2. 289
  0
  1. 306 lần
  2. 290
  1. 282 lần
  2. 282
  1
  1. 306 lần
  2. 277
  1. 277 lần
  2. 277
  2
  1. 306 lần
  2. 247
  1. 301 lần
  2. 301
  3
  1. 306 lần
  2. 296
  1. 299 lần
  2. 299
  4
  1. 306 lần
  2. 291
  1. 276 lần
  2. 276
  5
  1. 306 lần
  2. 333
  1. 280 lần
  2. 280
  6
  1. 306 lần
  2. 266
  1. 321 lần
  2. 321
  7
  1. 306 lần
  2. 332
  1. 321 lần
  2. 321
  8
  1. 306 lần
  2. 320
  1. 306 lần
  2. 306
  9
  1. 306 lần
  2. 300