Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Cần Thơ từ ngày: 06-09-2019 - 11-09-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 06-07-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 348 lần
  2. 348
  0
  1. 365 lần
  2. 359
  1. 352 lần
  2. 352
  1
  1. 365 lần
  2. 350
  1. 336 lần
  2. 336
  2
  1. 365 lần
  2. 311
  1. 371 lần
  2. 371
  3
  1. 365 lần
  2. 377
  1. 366 lần
  2. 366
  4
  1. 365 lần
  2. 348
  1. 340 lần
  2. 340
  5
  1. 365 lần
  2. 399
  1. 354 lần
  2. 354
  6
  1. 365 lần
  2. 325
  1. 393 lần
  2. 393
  7
  1. 365 lần
  2. 393
  1. 393 lần
  2. 393
  8
  1. 365 lần
  2. 376
  1. 365 lần
  2. 365
  9
  1. 365 lần
  2. 380