Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Cần Thơ từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 18-08-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 274 lần
  2. 274
  0
  1. 286 lần
  2. 274
  1. 266 lần
  2. 266
  1
  1. 286 lần
  2. 266
  1. 262 lần
  2. 262
  2
  1. 286 lần
  2. 232
  1. 290 lần
  2. 290
  3
  1. 286 lần
  2. 282
  1. 285 lần
  2. 285
  4
  1. 286 lần
  2. 275
  1. 259 lần
  2. 259
  5
  1. 286 lần
  2. 317
  1. 271 lần
  2. 271
  6
  1. 286 lần
  2. 251
  1. 306 lần
  2. 306
  7
  1. 286 lần
  2. 316
  1. 309 lần
  2. 309
  8
  1. 286 lần
  2. 310
  1. 286 lần
  2. 286
  9
  1. 286 lần
  2. 285