Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Cần Thơ từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 07-12-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 302 lần
  2. 302
  0
  1. 320 lần
  2. 303
  1. 302 lần
  2. 302
  1
  1. 320 lần
  2. 290
  1. 288 lần
  2. 288
  2
  1. 320 lần
  2. 262
  1. 314 lần
  2. 314
  3
  1. 320 lần
  2. 313
  1. 309 lần
  2. 309
  4
  1. 320 lần
  2. 305
  1. 292 lần
  2. 292
  5
  1. 320 lần
  2. 344
  1. 299 lần
  2. 299
  6
  1. 320 lần
  2. 280
  1. 333 lần
  2. 333
  7
  1. 320 lần
  2. 354
  1. 337 lần
  2. 337
  8
  1. 320 lần
  2. 330
  1. 320 lần
  2. 320
  9
  1. 320 lần
  2. 315