Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đồng Nai từ ngày: 06-09-2019 - 11-09-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 22-09-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 292 lần
  2. 292
  0
  1. 266 lần
  2. 296
  1. 293 lần
  2. 293
  1
  1. 266 lần
  2. 281
  1. 299 lần
  2. 299
  2
  1. 266 lần
  2. 291
  1. 299 lần
  2. 299
  3
  1. 266 lần
  2. 305
  1. 302 lần
  2. 302
  4
  1. 266 lần
  2. 318
  1. 263 lần
  2. 263
  5
  1. 266 lần
  2. 292
  1. 299 lần
  2. 299
  6
  1. 266 lần
  2. 248
  1. 281 lần
  2. 281
  7
  1. 266 lần
  2. 311
  1. 304 lần
  2. 304
  8
  1. 266 lần
  2. 296
  1. 266 lần
  2. 266
  9
  1. 266 lần
  2. 260