Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đồng Nai từ ngày: 06-09-2019 - 11-09-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-02-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 334 lần
  2. 334
  0
  1. 301 lần
  2. 340
  1. 336 lần
  2. 336
  1
  1. 301 lần
  2. 320
  1. 344 lần
  2. 344
  2
  1. 301 lần
  2. 322
  1. 325 lần
  2. 325
  3
  1. 301 lần
  2. 344
  1. 352 lần
  2. 352
  4
  1. 301 lần
  2. 354
  1. 301 lần
  2. 301
  5
  1. 301 lần
  2. 335
  1. 342 lần
  2. 342
  6
  1. 301 lần
  2. 291
  1. 324 lần
  2. 324
  7
  1. 301 lần
  2. 357
  1. 335 lần
  2. 335
  8
  1. 301 lần
  2. 323
  1. 301 lần
  2. 301
  9
  1. 301 lần
  2. 308