Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đồng Nai từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 18-08-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 287 lần
  2. 287
  0
  1. 258 lần
  2. 279
  1. 282 lần
  2. 282
  1
  1. 258 lần
  2. 274
  1. 294 lần
  2. 294
  2
  1. 258 lần
  2. 284
  1. 290 lần
  2. 290
  3
  1. 258 lần
  2. 295
  1. 290 lần
  2. 290
  4
  1. 258 lần
  2. 305
  1. 254 lần
  2. 254
  5
  1. 258 lần
  2. 287
  1. 289 lần
  2. 289
  6
  1. 258 lần
  2. 241
  1. 268 lần
  2. 268
  7
  1. 258 lần
  2. 302
  1. 296 lần
  2. 296
  8
  1. 258 lần
  2. 287
  1. 258 lần
  2. 258
  9
  1. 258 lần
  2. 254