Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đồng Nai từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 07-12-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 312 lần
  2. 312
  0
  1. 279 lần
  2. 317
  1. 310 lần
  2. 310
  1
  1. 279 lần
  2. 300
  1. 322 lần
  2. 322
  2
  1. 279 lần
  2. 306
  1. 309 lần
  2. 309
  3
  1. 279 lần
  2. 323
  1. 328 lần
  2. 328
  4
  1. 279 lần
  2. 340
  1. 288 lần
  2. 288
  5
  1. 279 lần
  2. 313
  1. 316 lần
  2. 316
  6
  1. 279 lần
  2. 272
  1. 306 lần
  2. 306
  7
  1. 279 lần
  2. 334
  1. 326 lần
  2. 326
  8
  1. 279 lần
  2. 308
  1. 279 lần
  2. 279
  9
  1. 279 lần
  2. 283