Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Sóc Trăng từ ngày: 06-09-2019 - 11-09-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-02-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 334 lần
  2. 334
  0
  1. 326 lần
  2. 334
  1. 347 lần
  2. 347
  1
  1. 326 lần
  2. 318
  1. 324 lần
  2. 324
  2
  1. 326 lần
  2. 327
  1. 339 lần
  2. 339
  3
  1. 326 lần
  2. 345
  1. 367 lần
  2. 367
  4
  1. 326 lần
  2. 317
  1. 311 lần
  2. 311
  5
  1. 326 lần
  2. 318
  1. 337 lần
  2. 337
  6
  1. 326 lần
  2. 339
  1. 304 lần
  2. 304
  7
  1. 326 lần
  2. 349
  1. 359 lần
  2. 359
  8
  1. 326 lần
  2. 339
  1. 326 lần
  2. 326
  9
  1. 326 lần
  2. 362