Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Sóc Trăng từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 18-08-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 276 lần
  2. 276
  0
  1. 275 lần
  2. 282
  1. 310 lần
  2. 310
  1
  1. 275 lần
  2. 270
  1. 277 lần
  2. 277
  2
  1. 275 lần
  2. 277
  1. 287 lần
  2. 287
  3
  1. 275 lần
  2. 301
  1. 308 lần
  2. 308
  4
  1. 275 lần
  2. 264
  1. 253 lần
  2. 253
  5
  1. 275 lần
  2. 272
  1. 299 lần
  2. 299
  6
  1. 275 lần
  2. 293
  1. 262 lần
  2. 262
  7
  1. 275 lần
  2. 289
  1. 315 lần
  2. 315
  8
  1. 275 lần
  2. 299
  1. 275 lần
  2. 275
  9
  1. 275 lần
  2. 315