Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Sóc Trăng từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 07-12-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 312 lần
  2. 312
  0
  1. 307 lần
  2. 312
  1. 334 lần
  2. 334
  1
  1. 307 lần
  2. 301
  1. 308 lần
  2. 308
  2
  1. 307 lần
  2. 304
  1. 318 lần
  2. 318
  3
  1. 307 lần
  2. 329
  1. 340 lần
  2. 340
  4
  1. 307 lần
  2. 294
  1. 290 lần
  2. 290
  5
  1. 307 lần
  2. 301
  1. 314 lần
  2. 314
  6
  1. 307 lần
  2. 320
  1. 286 lần
  2. 286
  7
  1. 307 lần
  2. 321
  1. 341 lần
  2. 341
  8
  1. 307 lần
  2. 326
  1. 307 lần
  2. 307
  9
  1. 307 lần
  2. 342