Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Tây Ninh từ ngày: 09-01-2021 - 14-01-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 291 lần
  2. 291
  0
  1. 291 lần
  2. 285
  1. 294 lần
  2. 294
  1
  1. 291 lần
  2. 298
  1. 281 lần
  2. 281
  2
  1. 291 lần
  2. 287
  1. 270 lần
  2. 270
  3
  1. 291 lần
  2. 300
  1. 262 lần
  2. 262
  4
  1. 291 lần
  2. 273
  1. 286 lần
  2. 286
  5
  1. 291 lần
  2. 266
  1. 284 lần
  2. 284
  6
  1. 291 lần
  2. 279
  1. 278 lần
  2. 278
  7
  1. 291 lần
  2. 267
  1. 271 lần
  2. 271
  8
  1. 291 lần
  2. 277
  1. 291 lần
  2. 291
  9
  1. 291 lần
  2. 276