Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Trà Vinh từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-11-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 318 lần
  2. 318
  0
  1. 314 lần
  2. 328
  1. 289 lần
  2. 289
  1
  1. 314 lần
  2. 306
  1. 309 lần
  2. 309
  2
  1. 314 lần
  2. 284
  1. 293 lần
  2. 293
  3
  1. 314 lần
  2. 327
  1. 293 lần
  2. 293
  4
  1. 314 lần
  2. 298
  1. 327 lần
  2. 327
  5
  1. 314 lần
  2. 294
  1. 315 lần
  2. 315
  6
  1. 314 lần
  2. 312
  1. 310 lần
  2. 310
  7
  1. 314 lần
  2. 297
  1. 274 lần
  2. 274
  8
  1. 314 lần
  2. 294
  1. 314 lần
  2. 314
  9
  1. 314 lần
  2. 302