Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Trà Vinh từ ngày: 06-10-2019 - 11-10-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-02-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 342 lần
  2. 342
  0
  1. 337 lần
  2. 355
  1. 313 lần
  2. 313
  1
  1. 337 lần
  2. 332
  1. 337 lần
  2. 337
  2
  1. 337 lần
  2. 310
  1. 322 lần
  2. 322
  3
  1. 337 lần
  2. 358
  1. 320 lần
  2. 320
  4
  1. 337 lần
  2. 326
  1. 344 lần
  2. 344
  5
  1. 337 lần
  2. 321
  1. 347 lần
  2. 347
  6
  1. 337 lần
  2. 338
  1. 348 lần
  2. 348
  7
  1. 337 lần
  2. 326
  1. 302 lần
  2. 302
  8
  1. 337 lần
  2. 317
  1. 337 lần
  2. 337
  9
  1. 337 lần
  2. 329