Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Vĩnh Long từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-11-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 297 lần
  2. 297
  0
  1. 311 lần
  2. 318
  1. 289 lần
  2. 289
  1
  1. 311 lần
  2. 268
  1. 321 lần
  2. 321
  2
  1. 311 lần
  2. 311
  1. 309 lần
  2. 309
  3
  1. 311 lần
  2. 310
  1. 285 lần
  2. 285
  4
  1. 311 lần
  2. 280
  1. 283 lần
  2. 283
  5
  1. 311 lần
  2. 318
  1. 327 lần
  2. 327
  6
  1. 311 lần
  2. 315
  1. 282 lần
  2. 282
  7
  1. 311 lần
  2. 335
  1. 320 lần
  2. 320
  8
  1. 311 lần
  2. 286
  1. 311 lần
  2. 311
  9
  1. 311 lần
  2. 283