Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Vĩnh Long từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 03-06-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 333 lần
  2. 333
  0
  1. 344 lần
  2. 363
  1. 320 lần
  2. 320
  1
  1. 344 lần
  2. 303
  1. 359 lần
  2. 359
  2
  1. 344 lần
  2. 338
  1. 347 lần
  2. 347
  3
  1. 344 lần
  2. 348
  1. 323 lần
  2. 323
  4
  1. 344 lần
  2. 320
  1. 313 lần
  2. 313
  5
  1. 344 lần
  2. 357
  1. 361 lần
  2. 361
  6
  1. 344 lần
  2. 350
  1. 318 lần
  2. 318
  7
  1. 344 lần
  2. 370
  1. 366 lần
  2. 366
  8
  1. 344 lần
  2. 323
  1. 344 lần
  2. 344
  9
  1. 344 lần
  2. 312