Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Vĩnh Long từ ngày: 06-10-2019 - 11-10-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-02-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 325 lần
  2. 325
  0
  1. 335 lần
  2. 355
  1. 310 lần
  2. 310
  1
  1. 335 lần
  2. 292
  1. 349 lần
  2. 349
  2
  1. 335 lần
  2. 331
  1. 336 lần
  2. 336
  3
  1. 335 lần
  2. 336
  1. 314 lần
  2. 314
  4
  1. 335 lần
  2. 311
  1. 308 lần
  2. 308
  5
  1. 335 lần
  2. 346
  1. 353 lần
  2. 353
  6
  1. 335 lần
  2. 340
  1. 310 lần
  2. 310
  7
  1. 335 lần
  2. 359
  1. 354 lần
  2. 354
  8
  1. 335 lần
  2. 318
  1. 335 lần
  2. 335
  9
  1. 335 lần
  2. 306