Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Vĩnh Long từ ngày: 06-10-2019 - 11-10-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-10-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 288 lần
  2. 288
  0
  1. 302 lần
  2. 309
  1. 283 lần
  2. 283
  1
  1. 302 lần
  2. 262
  1. 316 lần
  2. 316
  2
  1. 302 lần
  2. 299
  1. 301 lần
  2. 301
  3
  1. 302 lần
  2. 300
  1. 282 lần
  2. 282
  4
  1. 302 lần
  2. 276
  1. 276 lần
  2. 276
  5
  1. 302 lần
  2. 309
  1. 316 lần
  2. 316
  6
  1. 302 lần
  2. 312
  1. 273 lần
  2. 273
  7
  1. 302 lần
  2. 331
  1. 315 lần
  2. 315
  8
  1. 302 lần
  2. 277
  1. 302 lần
  2. 302
  9
  1. 302 lần
  2. 277