Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đà Nẵng từ ngày: 06-09-2019 - 11-09-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 22-09-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 208 lần
  2. 208
  0
  1. 189 lần
  2. 205
  1. 238 lần
  2. 238
  1
  1. 189 lần
  2. 200
  1. 216 lần
  2. 216
  2
  1. 189 lần
  2. 226
  1. 208 lần
  2. 208
  3
  1. 189 lần
  2. 232
  1. 223 lần
  2. 223
  4
  1. 189 lần
  2. 222
  1. 214 lần
  2. 214
  5
  1. 189 lần
  2. 221
  1. 231 lần
  2. 231
  6
  1. 189 lần
  2. 203
  1. 226 lần
  2. 226
  7
  1. 189 lần
  2. 217
  1. 207 lần
  2. 207
  8
  1. 189 lần
  2. 224
  1. 189 lần
  2. 189
  9
  1. 189 lần
  2. 210