Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đà Nẵng từ ngày: 06-09-2019 - 11-09-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-02-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 229 lần
  2. 229
  0
  1. 197 lần
  2. 220
  1. 265 lần
  2. 265
  1
  1. 197 lần
  2. 217
  1. 232 lần
  2. 232
  2
  1. 197 lần
  2. 247
  1. 229 lần
  2. 229
  3
  1. 197 lần
  2. 242
  1. 239 lần
  2. 239
  4
  1. 197 lần
  2. 238
  1. 230 lần
  2. 230
  5
  1. 197 lần
  2. 243
  1. 254 lần
  2. 254
  6
  1. 197 lần
  2. 219
  1. 245 lần
  2. 245
  7
  1. 197 lần
  2. 241
  1. 220 lần
  2. 220
  8
  1. 197 lần
  2. 246
  1. 197 lần
  2. 197
  9
  1. 197 lần
  2. 227