Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đà Nẵng từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 18-08-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 197 lần
  2. 197
  0
  1. 178 lần
  2. 193
  1. 219 lần
  2. 219
  1
  1. 178 lần
  2. 192
  1. 202 lần
  2. 202
  2
  1. 178 lần
  2. 214
  1. 200 lần
  2. 200
  3
  1. 178 lần
  2. 219
  1. 216 lần
  2. 216
  4
  1. 178 lần
  2. 211
  1. 199 lần
  2. 199
  5
  1. 178 lần
  2. 212
  1. 227 lần
  2. 227
  6
  1. 178 lần
  2. 196
  1. 212 lần
  2. 212
  7
  1. 178 lần
  2. 201
  1. 202 lần
  2. 202
  8
  1. 178 lần
  2. 208
  1. 178 lần
  2. 178
  9
  1. 178 lần
  2. 206