Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Đà Nẵng từ ngày: 09-08-2019 - 14-08-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 07-12-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 209 lần
  2. 209
  0
  1. 191 lần
  2. 206
  1. 248 lần
  2. 248
  1
  1. 191 lần
  2. 204
  1. 219 lần
  2. 219
  2
  1. 191 lần
  2. 232
  1. 213 lần
  2. 213
  3
  1. 191 lần
  2. 235
  1. 228 lần
  2. 228
  4
  1. 191 lần
  2. 224
  1. 217 lần
  2. 217
  5
  1. 191 lần
  2. 224
  1. 233 lần
  2. 233
  6
  1. 191 lần
  2. 207
  1. 229 lần
  2. 229
  7
  1. 191 lần
  2. 222
  1. 209 lần
  2. 209
  8
  1. 191 lần
  2. 229
  1. 191 lần
  2. 191
  9
  1. 191 lần
  2. 213