Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Gia Lai từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-11-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 119 lần
  2. 119
  0
  1. 105 lần
  2. 132
  1. 138 lần
  2. 138
  1
  1. 105 lần
  2. 121
  1. 113 lần
  2. 113
  2
  1. 105 lần
  2. 135
  1. 156 lần
  2. 156
  3
  1. 105 lần
  2. 138
  1. 123 lần
  2. 123
  4
  1. 105 lần
  2. 126
  1. 146 lần
  2. 146
  5
  1. 105 lần
  2. 129
  1. 138 lần
  2. 138
  6
  1. 105 lần
  2. 145
  1. 133 lần
  2. 133
  7
  1. 105 lần
  2. 113
  1. 125 lần
  2. 125
  8
  1. 105 lần
  2. 137
  1. 105 lần
  2. 105
  9
  1. 105 lần
  2. 120