Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Gia Lai từ ngày: 06-10-2019 - 11-10-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-02-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 132 lần
  2. 132
  0
  1. 120 lần
  2. 146
  1. 150 lần
  2. 150
  1
  1. 120 lần
  2. 129
  1. 126 lần
  2. 126
  2
  1. 120 lần
  2. 150
  1. 165 lần
  2. 165
  3
  1. 120 lần
  2. 149
  1. 134 lần
  2. 134
  4
  1. 120 lần
  2. 135
  1. 155 lần
  2. 155
  5
  1. 120 lần
  2. 143
  1. 155 lần
  2. 155
  6
  1. 120 lần
  2. 160
  1. 147 lần
  2. 147
  7
  1. 120 lần
  2. 125
  1. 138 lần
  2. 138
  8
  1. 120 lần
  2. 153
  1. 120 lần
  2. 120
  9
  1. 120 lần
  2. 132