Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Kon Tum từ ngày: 13-10-2020 - 18-10-2020
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 21-10-2020

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp Kon Tum:

 • 94 ( 13 ngày) ( 16 lần)
 • 10 ( 13 ngày) ( 15 lần)
 • 06 ( 14 ngày) ( 15 lần)
 • 95 ( 13 ngày) ( 15 lần)
 • 78 ( 13 ngày) ( 14 lần)
 • 47 ( 13 ngày) ( 14 lần)
 • 70 ( 11 ngày) ( 13 lần)
 • 80 ( 13 ngày) ( 13 lần)
 • 40 ( 13 ngày) ( 13 lần)
 • 14 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 97 ( 10 ngày) ( 12 lần)
 • 64 ( 11 ngày) ( 12 lần)
 • 96 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 08 ( 9 ngày) ( 12 lần)
 • 79 ( 11 ngày) ( 12 lần)
 • 26 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 62 ( 9 ngày) ( 11 lần)
 • 20 ( 11 ngày) ( 11 lần)
 • 85 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 89 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 77 ( 8 ngày) ( 10 lần)
 • 82 ( 8 ngày) ( 10 lần)
 • 50 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 68 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 60 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 42 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 41 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 67 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 21 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 25 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 12 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 11 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 69 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 15 ( 9 ngày) ( 10 lần)
 • 24 ( 10 ngày) ( 10 lần)
 • 18 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 04 ( 8 ngày) ( 9 lần)
 • 32 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 46 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 91 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 84 ( 9 ngày) ( 9 lần)
 • 51 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 74 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 75 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 02 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 01 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 57 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 00 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 63 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 45 ( 6 ngày) ( 8 lần)
 • 44 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 83 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 92 ( 7 ngày) ( 8 lần)
 • 30 ( 6 ngày) ( 8 lần)
 • 38 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 31 ( 8 ngày) ( 8 lần)
 • 61 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 65 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 71 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 36 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 54 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 07 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 27 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 90 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 33 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 99 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 81 ( 6 ngày) ( 7 lần)
 • 52 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 48 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 16 ( 7 ngày) ( 7 lần)
 • 76 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 86 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 88 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 49 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 73 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 35 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 29 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 22 ( 4 ngày) ( 6 lần)
 • 13 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 17 ( 5 ngày) ( 6 lần)
 • 39 ( 5 ngày) ( 6 lần)
 • 34 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 59 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 05 ( 4 ngày) ( 5 lần)
 • 43 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 03 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 19 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 87 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 72 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 98 ( 4 ngày) ( 5 lần)
 • 66 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 56 ( 5 ngày) ( 5 lần)
 • 09 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 28 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 53 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 37 ( 3 ngày) ( 4 lần)
 • 55 ( 4 ngày) ( 4 lần)
 • 23 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 58 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 93 ( 3 ngày) ( 3 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 94 ( 16 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 15 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 15 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 15 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 76 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 86 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 88 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 49 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 73 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 35 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 29 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 22 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 13 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 17 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 39 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 34 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 59 ( 6 lần)
  Không tăng
 • 05 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 43 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 03 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 19 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 87 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 72 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 98 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 66 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 56 ( 5 lần)
  Không tăng
 • 09 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 28 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 53 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 37 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 55 ( 4 lần)
  Không tăng
 • 23 ( 3 lần)
  Không tăng
 • 58 ( 3 lần)
  Không tăng
 • 93 ( 3 lần)
  Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 94 ( 16 lần)
  Không tăng
 • 95 ( 15 lần)
  Không tăng
 • 10 ( 15 lần)
  Không tăng
 • 06 ( 15 lần)
  Không tăng
 • 47 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 78 ( 14 lần)
  Không tăng
 • 80 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 40 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 70 ( 13 lần)
  Không tăng
 • 79 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 26 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 08 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 96 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 97 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 14 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 20 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 62 ( 11 lần)
  Không tăng
 • 12 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 25 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 21 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 11 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 24 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 67 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 15 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 69 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 68 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 77 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 89 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 41 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 50 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 82 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 60 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 85 ( 10 lần)
  Không tăng
 • 91 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 84 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 46 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 32 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 04 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 18 ( 9 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 63 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 83 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 30 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 31 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 38 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 92 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 45 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 74 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 00 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 75 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 51 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 57 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 01 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 02 ( 8 lần)
  Không tăng
 • 99 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 33 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 81 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 16 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 90 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 48 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 52 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 27 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 71 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 61 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 36 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 65 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 54 ( 7 lần)
  Không tăng
 • 07 ( 7 lần)
  Không tăng
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 81 lần
  2. 81
  0
  1. 94 lần
  2. 108
  1. 90 lần
  2. 90
  1
  1. 94 lần
  2. 84
  1. 79 lần
  2. 79
  2
  1. 94 lần
  2. 84
  1. 69 lần
  2. 69
  3
  1. 94 lần
  2. 55
  1. 90 lần
  2. 90
  4
  1. 94 lần
  2. 97
  1. 62 lần
  2. 62
  5
  1. 94 lần
  2. 83
  1. 90 lần
  2. 90
  6
  1. 94 lần
  2. 84
  1. 89 lần
  2. 89
  7
  1. 94 lần
  2. 83
  1. 84 lần
  2. 84
  8
  1. 94 lần
  2. 78
  1. 94 lần
  2. 94
  9
  1. 94 lần
  2. 72