Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Ninh Thuận từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 15-11-2019
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 139 lần
  2. 139
  0
  1. 119 lần
  2. 123
  1. 138 lần
  2. 138
  1
  1. 119 lần
  2. 150
  1. 123 lần
  2. 123
  2
  1. 119 lần
  2. 144
  1. 140 lần
  2. 140
  3
  1. 119 lần
  2. 132
  1. 130 lần
  2. 130
  4
  1. 119 lần
  2. 122
  1. 132 lần
  2. 132
  5
  1. 119 lần
  2. 123
  1. 137 lần
  2. 137
  6
  1. 119 lần
  2. 121
  1. 130 lần
  2. 130
  7
  1. 119 lần
  2. 120
  1. 126 lần
  2. 126
  8
  1. 119 lần
  2. 134
  1. 119 lần
  2. 119
  9
  1. 119 lần
  2. 145