Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Ninh Thuận từ ngày: 03-11-2019 - 08-11-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 03-06-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 164 lần
  2. 164
  0
  1. 144 lần
  2. 154
  1. 162 lần
  2. 162
  1
  1. 144 lần
  2. 179
  1. 150 lần
  2. 150
  2
  1. 144 lần
  2. 173
  1. 165 lần
  2. 165
  3
  1. 144 lần
  2. 157
  1. 160 lần
  2. 160
  4
  1. 144 lần
  2. 147
  1. 155 lần
  2. 155
  5
  1. 144 lần
  2. 146
  1. 158 lần
  2. 158
  6
  1. 144 lần
  2. 139
  1. 152 lần
  2. 152
  7
  1. 144 lần
  2. 146
  1. 156 lần
  2. 156
  8
  1. 144 lần
  2. 158
  1. 144 lần
  2. 144
  9
  1. 144 lần
  2. 167