Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Ninh Thuận từ ngày: 06-10-2019 - 11-10-2019
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-02-2020
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 151 lần
  2. 151
  0
  1. 130 lần
  2. 134
  1. 150 lần
  2. 150
  1
  1. 130 lần
  2. 164
  1. 136 lần
  2. 136
  2
  1. 130 lần
  2. 159
  1. 154 lần
  2. 154
  3
  1. 130 lần
  2. 146
  1. 148 lần
  2. 148
  4
  1. 130 lần
  2. 134
  1. 143 lần
  2. 143
  5
  1. 130 lần
  2. 137
  1. 147 lần
  2. 147
  6
  1. 130 lần
  2. 131
  1. 140 lần
  2. 140
  7
  1. 130 lần
  2. 131
  1. 141 lần
  2. 141
  8
  1. 130 lần
  2. 146
  1. 130 lần
  2. 130
  9
  1. 130 lần
  2. 158