Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Quảng Bình từ ngày: 09-01-2021 - 14-01-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 99 lần
  2. 99
  0
  1. 95 lần
  2. 104
  1. 89 lần
  2. 89
  1
  1. 95 lần
  2. 106
  1. 89 lần
  2. 89
  2
  1. 95 lần
  2. 93
  1. 99 lần
  2. 99
  3
  1. 95 lần
  2. 79
  1. 109 lần
  2. 109
  4
  1. 95 lần
  2. 102
  1. 99 lần
  2. 99
  5
  1. 95 lần
  2. 96
  1. 84 lần
  2. 84
  6
  1. 95 lần
  2. 115
  1. 107 lần
  2. 107
  7
  1. 95 lần
  2. 94
  1. 102 lần
  2. 102
  8
  1. 95 lần
  2. 91
  1. 95 lần
  2. 95
  9
  1. 95 lần
  2. 92