Thông kê lô

  1. Tỉnh/TP:
  1. Dãy số:
  1. Từ:
  1. Đến:
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (ví dụ: 86 hoặc 86, 68, 368, 3568, …), chọn đài cần truy vấn và giới hạn thời gian từ ngày đến ngày.
Thống kê dãy số 79 Quảng Trị từ ngày: 09-01-2021 - 14-01-2021
Không có kết quả...
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 101 lần
  2. 101
  0
  1. 98 lần
  2. 95
  1. 97 lần
  2. 97
  1
  1. 98 lần
  2. 99
  1. 96 lần
  2. 96
  2
  1. 98 lần
  2. 95
  1. 105 lần
  2. 105
  3
  1. 98 lần
  2. 85
  1. 105 lần
  2. 105
  4
  1. 98 lần
  2. 100
  1. 83 lần
  2. 83
  5
  1. 98 lần
  2. 83
  1. 88 lần
  2. 88
  6
  1. 98 lần
  2. 113
  1. 87 lần
  2. 87
  7
  1. 98 lần
  2. 103
  1. 94 lần
  2. 94
  8
  1. 98 lần
  2. 83
  1. 98 lần
  2. 98
  9
  1. 98 lần
  2. 98