Thông kê tần suất

  1. Miền:
  1. Lần quay:
  1. Tra cứu:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.
Thống kê tần suất trong 40 lần quay (theo Miền)
  1. 00
  2. 100% (572 lượt)
  1. 01
  2. 15.56% (89 lượt)
  1. 02
  2. 8.57% (49 lượt)
  1. 03
  2. 2.8% (16 lượt)
  1. 04
  2. 8.22% (47 lượt)
  1. 05
  2. 5.77% (33 lượt)
  1. 06
  2. 6.64% (38 lượt)
  1. 07
  2. 15.21% (87 lượt)
  1. 08
  2. 10.14% (58 lượt)
  1. 09
  2. 15.21% (87 lượt)
  1. 10
  2. 14.69% (84 lượt)
  1. 11
  2. 11.54% (66 lượt)
  1. 12
  2. 11.54% (66 lượt)
  1. 13
  2. 9.09% (52 lượt)
  1. 14
  2. 4.37% (25 lượt)
  1. 15
  2. 7.87% (45 lượt)
  1. 16
  2. 12.06% (69 lượt)
  1. 17
  2. 10.49% (60 lượt)
  1. 18
  2. 8.39% (48 lượt)
  1. 19
  2. 7.34% (42 lượt)
  1. 20
  2. 4.2% (24 lượt)
  1. 21
  2. 9.09% (52 lượt)
  1. 22
  2. 10.84% (62 lượt)
  1. 23
  2. 8.74% (50 lượt)
  1. 24
  2. 9.27% (53 lượt)
  1. 25
  2. 8.04% (46 lượt)
  1. 26
  2. 13.11% (75 lượt)
  1. 27
  2. 7.52% (43 lượt)
  1. 28
  2. 9.09% (52 lượt)
  1. 29
  2. 8.04% (46 lượt)
  1. 30
  2. 7.69% (44 lượt)
  1. 31
  2. 11.54% (66 lượt)
  1. 32
  2. 8.39% (48 lượt)
  1. 33
  2. 7.34% (42 lượt)
  1. 34
  2. 15.73% (90 lượt)
  1. 35
  2. 8.92% (51 lượt)
  1. 36
  2. 12.76% (73 lượt)
  1. 37
  2. 6.64% (38 lượt)
  1. 38
  2. 4.55% (26 lượt)
  1. 39
  2. 9.09% (52 lượt)
  1. 40
  2. 7.87% (45 lượt)
  1. 41
  2. 9.44% (54 lượt)
  1. 42
  2. 9.09% (52 lượt)
  1. 43
  2. 3.67% (21 lượt)
  1. 44
  2. 9.62% (55 lượt)
  1. 45
  2. 5.77% (33 lượt)
  1. 46
  2. 5.24% (30 lượt)
  1. 47
  2. 8.74% (50 lượt)
  1. 48
  2. 12.76% (73 lượt)
  1. 49
  2. 5.77% (33 lượt)
  1. 50
  2. 6.47% (37 lượt)
  1. 51
  2. 8.22% (47 lượt)
  1. 52
  2. 8.22% (47 lượt)
  1. 53
  2. 9.09% (52 lượt)
  1. 54
  2. 10.14% (58 lượt)
  1. 55
  2. 13.81% (79 lượt)
  1. 56
  2. 12.24% (70 lượt)
  1. 57
  2. 5.59% (32 lượt)
  1. 58
  2. 8.57% (49 lượt)
  1. 59
  2. 17.13% (98 lượt)
  1. 60
  2. 7.69% (44 lượt)
  1. 61
  2. 11.54% (66 lượt)
  1. 62
  2. 7.34% (42 lượt)
  1. 63
  2. 5.94% (34 lượt)
  1. 64
  2. 9.97% (57 lượt)
  1. 65
  2. 6.29% (36 lượt)
  1. 66
  2. 7.17% (41 lượt)
  1. 67
  2. 8.74% (50 lượt)
  1. 68
  2. 9.27% (53 lượt)
  1. 69
  2. 8.39% (48 lượt)
  1. 70
  2. 9.27% (53 lượt)
  1. 71
  2. 5.42% (31 lượt)
  1. 72
  2. 5.42% (31 lượt)
  1. 73
  2. 6.12% (35 lượt)
  1. 74
  2. 6.64% (38 lượt)
  1. 75
  2. 7.87% (45 lượt)
  1. 76
  2. 9.62% (55 lượt)
  1. 77
  2. 7.34% (42 lượt)
  1. 78
  2. 7.34% (42 lượt)
  1. 79
  2. 12.24% (70 lượt)
  1. 80
  2. 12.24% (70 lượt)
  1. 81
  2. 8.22% (47 lượt)
  1. 82
  2. 5.59% (32 lượt)
  1. 83
  2. 11.54% (66 lượt)
  1. 84
  2. 5.77% (33 lượt)
  1. 85
  2. 7.52% (43 lượt)
  1. 86
  2. 7.87% (45 lượt)
  1. 87
  2. 9.27% (53 lượt)
  1. 88
  2. 8.57% (49 lượt)
  1. 89
  2. 6.99% (40 lượt)
  1. 90
  2. 6.99% (40 lượt)
  1. 91
  2. 14.16% (81 lượt)
  1. 92
  2. 9.97% (57 lượt)
  1. 93
  2. 8.92% (51 lượt)
  1. 94
  2. 4.2% (24 lượt)
  1. 95
  2. 6.12% (35 lượt)
  1. 96
  2. 10.49% (60 lượt)
  1. 97
  2. 7.87% (45 lượt)
  1. 98
  2. 8.39% (48 lượt)
  1. 99
  2. 9.44% (54 lượt)
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2-3 (lô) đến KQXS Ngày 24-01-2021

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

Các cặp số ra liên tiếp :

 • 00 ( 78 ngày) ( 186 lần)
 • 46 ( 75 ngày) ( 75 lần)
 • 97 ( 60 ngày) ( 72 lần)
 • 23 ( 63 ngày) ( 63 lần)
 • 15 ( 60 ngày) ( 60 lần)
 • 14 ( 54 ngày) ( 54 lần)
 • 08 ( 39 ngày) ( 51 lần)
 • 48 ( 39 ngày) ( 51 lần)
 • 11 ( 36 ngày) ( 48 lần)
 • 03 ( 24 ngày) ( 48 lần)
 • 61 ( 48 ngày) ( 48 lần)
 • 42 ( 42 ngày) ( 42 lần)
 • 25 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 28 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 92 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 19 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 17 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 09 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 04 ( 39 ngày) ( 39 lần)
 • 68 ( 24 ngày) ( 36 lần)
 • 06 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 30 ( 24 ngày) ( 36 lần)
 • 36 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 78 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 81 ( 24 ngày) ( 36 lần)
 • 67 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 33 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 56 ( 24 ngày) ( 36 lần)
 • 10 ( 36 ngày) ( 36 lần)
 • 50 ( 30 ngày) ( 33 lần)
 • 22 ( 30 ngày) ( 30 lần)
 • 45 ( 30 ngày) ( 30 lần)
 • 60 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 43 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 89 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 69 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 40 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 96 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 24 ( 27 ngày) ( 27 lần)
 • 93 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 20 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 55 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 37 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 98 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 77 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 83 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 07 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 62 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 59 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 35 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 32 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 38 ( 24 ngày) ( 24 lần)
 • 39 ( 18 ngày) ( 18 lần)
 • 95 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 99 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 82 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 70 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 05 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 47 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 26 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 79 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 88 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 53 ( 15 ngày) ( 15 lần)
 • 01 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 80 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 84 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 73 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 85 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 02 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 74 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 76 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 65 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 44 ( 6 ngày) ( 12 lần)
 • 21 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 31 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 94 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 34 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 18 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 29 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 64 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 86 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 66 ( 12 ngày) ( 12 lần)
 • 49 ( 6 ngày) ( 6 lần)
 • 27 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 52 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 54 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 87 ( 3 ngày) ( 3 lần)
 • 16 ( 3 ngày) ( 3 lần)

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

 • 00 ( 246 lần)
  Giảm 322
 • 97 ( 77 lần)
  Giảm 27
 • 46 ( 75 lần)
  Giảm 12
 • 23 ( 68 lần)
  Giảm 66
 • 15 ( 65 lần)
  Giảm 59
 • 14 ( 59 lần)
  Giảm 33
 • 03 ( 58 lần)
  Giảm 59
 • 08 ( 51 lần)
  Giảm 25
 • 48 ( 51 lần)
  Giảm 38
 • 19 ( 49 lần)
  Giảm 22
 • 17 ( 49 lần)
  Giảm 6
 • 61 ( 48 lần)
  Giảm 30
 • 11 ( 48 lần)
  Giảm 39
 • 33 ( 46 lần)
  Giảm 66
 • 92 ( 44 lần)
  Không tăng
 • 42 ( 42 lần)
  Giảm 30
 • 67 ( 41 lần)
  Giảm 67
 • 36 ( 41 lần)
  Giảm 48
 • 10 ( 41 lần)
  Giảm 23
 • 09 ( 39 lần)
  Giảm 18
 • 28 ( 39 lần)
  Giảm 48
 • 04 ( 39 lần)
  Giảm 46
 • 25 ( 39 lần)
  Giảm 13
 • 50 ( 38 lần)
  Giảm 18
 • 24 ( 37 lần)
  Giảm 30
 • 30 ( 36 lần)
  Giảm 40
 • 06 ( 36 lần)
  Giảm 13
 • 81 ( 36 lần)
  Giảm 38
 • 56 ( 36 lần)
  Giảm 21
 • 78 ( 36 lần)
  Giảm 28
 • 68 ( 36 lần)
  Giảm 13
 • 22 ( 35 lần)
  Giảm 12
 • 43 ( 32 lần)
  Giảm 19
 • 60 ( 32 lần)
  Giảm 18
 • 69 ( 32 lần)
  Giảm 3
 • 45 ( 30 lần)
  Giảm 23
 • 26 ( 30 lần)
  Giảm 13
 • 07 ( 29 lần)
  Giảm 3
 • 98 ( 29 lần)
  Giảm 3
 • 38 ( 29 lần)
  Giảm 37
 • 37 ( 29 lần)
  Giảm 37
 • 32 ( 29 lần)
  Giảm 33
 • 96 ( 27 lần)
  Giảm 33
 • 80 ( 27 lần)
  Giảm 48
 • 89 ( 27 lần)
  Giảm 24
 • 40 ( 27 lần)
  Giảm 67
 • 83 ( 24 lần)
  Giảm 9
 • 77 ( 24 lần)
  Giảm 22
 • 93 ( 24 lần)
  Giảm 30
 • 59 ( 24 lần)
  Giảm 19
 • 62 ( 24 lần)
  Giảm 38
 • 20 ( 24 lần)
  Giảm 40
 • 35 ( 24 lần)
  Giảm 51
 • 55 ( 24 lần)
  Giảm 25
 • 05 ( 20 lần)
  Giảm 29
 • 53 ( 20 lần)
  Giảm 9
 • 70 ( 20 lần)
  Giảm 20
 • 39 ( 18 lần)
  Giảm 29
 • 84 ( 17 lần)
  Giảm 25
 • 76 ( 17 lần)
  Giảm 19
 • 01 ( 17 lần)
  Giảm 9
 • 18 ( 17 lần)
  Giảm 39
 • 31 ( 17 lần)
  Giảm 9
 • 88 ( 15 lần)
  Giảm 3
 • 82 ( 15 lần)
  Giảm 15
 • 95 ( 15 lần)
  Giảm 50
 • 47 ( 15 lần)
  Giảm 26
 • 90 ( 15 lần)
  Giảm 18
 • 99 ( 15 lần)
  Giảm 20
 • 79 ( 15 lần)
  Giảm 21
 • 85 ( 12 lần)
  Giảm 3
 • 74 ( 12 lần)
  Giảm 19
 • 86 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 44 ( 12 lần)
  Giảm 19
 • 02 ( 12 lần)
  Giảm 75
 • 34 ( 12 lần)
  Giảm 27
 • 29 ( 12 lần)
  Giảm 43
 • 21 ( 12 lần)
  Giảm 39
 • 73 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 94 ( 12 lần)
  Không tăng
 • 64 ( 12 lần)
  Giảm 34
 • 65 ( 12 lần)
  Giảm 9
 • 66 ( 12 lần)
  Giảm 9
 • 75 ( 10 lần)
  Giảm 32
 • 51 ( 10 lần)
  Giảm 20
 • 63 ( 10 lần)
  Giảm 29
 • 87 ( 8 lần)
  Giảm 21
 • 54 ( 8 lần)
  Giảm 25
 • 52 ( 8 lần)
  Giảm 47
 • 49 ( 6 lần)
  Giảm 53
 • 13 ( 5 lần)
  Giảm 12
 • 12 ( 5 lần)
  Giảm 18
 • 41 ( 5 lần)
  Giảm 57
 • 57 ( 5 lần)
  Giảm 37
 • 91 ( 5 lần)
  Giảm 30
 • 58 ( 5 lần)
  Giảm 9
 • 16 ( 3 lần)
  Giảm 48
 • 27 ( 3 lần)
  Giảm 25

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

 • 00 ( 580 lần)
  Giảm 587
 • 23 ( 134 lần)
  Giảm 33
 • 15 ( 124 lần)
  Giảm 60
 • 03 ( 117 lần)
  Giảm 43
 • 33 ( 116 lần)
  Giảm 40
 • 67 ( 112 lần)
  Giảm 72
 • 97 ( 108 lần)
  Giảm 66
 • 14 ( 96 lần)
  Giảm 105
 • 11 ( 95 lần)
  Giảm 53
 • 40 ( 94 lần)
  Giảm 105
 • 04 ( 93 lần)
  Giảm 59
 • 46 ( 91 lần)
  Giảm 93
 • 36 ( 89 lần)
  Giảm 162
 • 48 ( 89 lần)
  Giảm 33
 • 28 ( 87 lần)
  Giảm 92
 • 02 ( 87 lần)
  Giảm 24
 • 08 ( 84 lần)
  Giảm 114
 • 80 ( 83 lần)
  Giảm 42
 • 30 ( 80 lần)
  Giảm 84
 • 19 ( 79 lần)
  Giảm 92
 • 61 ( 78 lần)
  Giảm 58
 • 35 ( 75 lần)
  Giảm 82
 • 81 ( 74 lần)
  Giảm 24
 • 32 ( 74 lần)
  Giảm 77
 • 10 ( 72 lần)
  Giảm 50
 • 42 ( 72 lần)
  Giảm 48
 • 20 ( 68 lần)
  Giảm 39
 • 24 ( 67 lần)
  Giảm 72
 • 41 ( 66 lần)
  Giảm 97
 • 38 ( 66 lần)
  Giảm 77
 • 37 ( 66 lần)
  Giảm 86
 • 95 ( 65 lần)
  Giảm 43
 • 78 ( 64 lần)
  Giảm 80
 • 49 ( 63 lần)
  Giảm 42
 • 62 ( 62 lần)
  Giảm 60
 • 09 ( 61 lần)
  Giảm 130
 • 96 ( 60 lần)
  Giảm 27
 • 17 ( 59 lần)
  Giảm 42
 • 29 ( 59 lần)
  Giảm 46
 • 16 ( 59 lần)
  Giảm 103
 • 56 ( 57 lần)
  Giảm 12
 • 50 ( 56 lần)
  Giảm 24
 • 18 ( 56 lần)
  Giảm 43
 • 52 ( 55 lần)
  Giảm 9
 • 43 ( 55 lần)
  Giảm 34
 • 21 ( 55 lần)
  Giảm 62
 • 93 ( 54 lần)
  Giảm 71
 • 45 ( 53 lần)
  Giảm 60
 • 06 ( 53 lần)
  Giảm 63
 • 05 ( 53 lần)
  Giảm 95
 • 25 ( 52 lần)
  Giảm 62
 • 39 ( 51 lần)
  Giảm 34
 • 22 ( 51 lần)
  Giảm 13
 • 26 ( 51 lần)
  Giảm 33
 • 89 ( 51 lần)
  Giảm 55
 • 64 ( 50 lần)
  Giảm 37
 • 60 ( 50 lần)
  Giảm 54
 • 55 ( 49 lần)
  Giảm 60
 • 68 ( 49 lần)
  Giảm 61
 • 92 ( 48 lần)
  Giảm 57
 • 77 ( 46 lần)
  Giảm 43
 • 47 ( 45 lần)
  Giảm 47
 • 63 ( 43 lần)
  Giảm 75
 • 59 ( 43 lần)
  Giảm 23
 • 57 ( 42 lần)
  Giảm 22
 • 84 ( 42 lần)
  Giảm 63
 • 75 ( 42 lần)
  Giảm 36
 • 87 ( 41 lần)
  Giảm 86
 • 07 ( 40 lần)
  Giảm 73
 • 70 ( 40 lần)
  Giảm 66
 • 76 ( 40 lần)
  Giảm 119
 • 79 ( 40 lần)
  Giảm 69
 • 74 ( 39 lần)
  Giảm 16
 • 69 ( 39 lần)
  Giảm 42
 • 34 ( 39 lần)
  Giảm 90
 • 54 ( 37 lần)
  Giảm 87
 • 99 ( 35 lần)
  Giảm 69
 • 91 ( 35 lần)
  Giảm 72
 • 51 ( 34 lần)
  Giảm 21
 • 83 ( 33 lần)
  Giảm 108
 • 53 ( 33 lần)
  Giảm 94
 • 90 ( 33 lần)
  Giảm 58
 • 98 ( 32 lần)
  Giảm 46
 • 44 ( 31 lần)
  Giảm 34
 • 82 ( 30 lần)
  Giảm 40
 • 27 ( 28 lần)
  Giảm 24
 • 01 ( 26 lần)
  Giảm 90
 • 31 ( 26 lần)
  Giảm 40
 • 13 ( 25 lần)
  Giảm 90
 • 12 ( 23 lần)
  Giảm 22
 • 65 ( 21 lần)
  Giảm 12
 • 66 ( 21 lần)
  Giảm 51
 • 85 ( 19 lần)
  Giảm 139
 • 72 ( 18 lần)
  Giảm 94
 • 88 ( 18 lần)
  Giảm 89
 • 58 ( 18 lần)
  Giảm 38
 • 86 ( 16 lần)
  Giảm 105
 • 73 ( 16 lần)
  Giảm 45
 • 94 ( 12 lần)
  Giảm 42
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục
số
Hàng đơn vị
  1. 530 lần
  2. 139
  0
  1. 506 lần
  2. 218
  1. 341 lần
  2. 8
  1
  1. 198 lần
  2. 106
  1. 299 lần
  2. 65
  2
  1. 214 lần
  2. 97
  1. 281 lần
  2. 131
  3
  1. 299 lần
  2. 50
  1. 307 lần
  2. 57
  4
  1. 220 lần
  2. 63
  1. 178 lần
  2. 92
  5
  1. 251 lần
  2. 63
  1. 259 lần
  2. 16
  6
  1. 263 lần
  2. 48
  1. 151 lần
  2. 56
  7
  1. 280 lần
  2. 31
  1. 193 lần
  2. 18
  8
  1. 263 lần
  2. 45
  1. 263 lần
  2. 17
  9
  1. 237 lần
  2. 30